×

FORGOT YOUR DETAILS?

Terms and Conditions

Predaj tovaru je realizovaný na základe Vami zaslanej záväznej objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne faxové zaslanie a objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu. Potvrdenie objednávky vykoná predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Po tomto potvrdení objednávky kupujúcemu sa stáva objednávka záväzná aj pre predávajúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obidve strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky, presná špecifikácia tovaru, jeho počet, farebné prevedenie, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. Predávajúci si môže od kupujúceho žiadať zálohu vo výške 100 % z celkovej sumy za objednaný tovar pri „zákazke na mieru“

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, podľa druhu tovaru návod na používanie výrobku . Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-7 dní, v závislosti od množstva a druhu objednaného tovaru, pri nečakaných okolnostiach sa môže predlžiť. Na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť si vybraný tovar za iný. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (doporučujeme priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel náš pracovník s Vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla medzi 8.30 a 16.00 hod.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
1. za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
2. poškodenie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou
3. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Pri preberaní tovaru priamo u nás, si taktiež s Vami dohodneme hodinu prebratia tovaru. Je to preto, aby sme sa Vám v tomto čase mohli venovať. Výnimočne je možné dohodnúť aj prevzatie tovaru mimo bežnej pracovnej doby. Prosíme dodržte tento čas, alebo nás dostatočne s predstihom informujte, ak sa Vám program v priebehu dňa zmení a Vy sa nemôžete v určený čas dostaviť.

Reklamácie sú vybavované:
1. e-mailom
2. poštou zaslaním tovaru na našu adresu
3. prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedený dlhší čas.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Škoda predstavuje aj náklady na dopravu, ktoré musel predávajúci vynaložiť. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej čast v nasledovných prípadoch:

1. bez udania dôvodu,
2. tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás (vid kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
2. tovar nesmie byť použitý,
3. tovar musí byť nepoškodený,
4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
5. zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Všetky ceny produktov sú uvedené s DPH aj bez DPH. Ceny sú uvádzané v EUR.

Poplatok za poštovné a balné závisí od výšky ceny objednávky nasledovne:
Pri objednávke nad 100 € vrátane poplatok za doručenie neúčtujeme. Tovar je zasielaný kuriérskou spoločnosťou, alebo poštou len vo výnimočných prípadoch.

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívat email [email protected]

Odberateľ zadaním objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi

TOP